מכשור מעבדתי

צפה ברשימת הפריטים "נייר סימון לאוטוקלב" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.