מכשור מעבדתי

צפה ברשימת הפריטים "מד מוליכות דיגיטלי טסטר 20000 מיקרוסימנס" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.