מפות בהסטוריה

צפה ברשימת הפריטים "מפת העולם לאחר מלחה"ע הראשונה 1924 (אנ) 33" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.