משקפות וטלסקופים

צפה ברשימת הפריטים "טלסקופ לתלמיד" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.