ניירות סינון ובדיקה

צפה ברשימת הפריטים "נייר מילימטרי שקוף בלוק 50 דף" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.