ניירות סינון ובדיקה

צפה ברשימת הפריטים "pH-indicator strips pH 7.5 – 14 non-bleeding pH 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9 MERCK" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.