אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "אופטיקה גאומטרית בנוזל כולל מקור לייזר תוצרת KVANT" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.