מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "תעתועי ראייה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.