מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "ריחוף מדומה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.