מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "גלגלי צבעים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.