מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "מעבר אור בחומר שקוף" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.