מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "פריסקופ" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.