מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "ליקוי ראיה וסיכונים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.