מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "מצלמה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.