מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "תופעות אופטיות עקב שבירה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.