מתקני "מוזיאון" אופטיקה

צפה ברשימת הפריטים "תעתועי ראיה (מתקני חצר)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.