מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "גלי קול" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.