מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "גלי רוחב" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.