מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "מטוטלת גובה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.