מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "גל אנכי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.