מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "ספקרטומטר" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.