מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "מיזוג גלי אור" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.