מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "מטוטלת מוטות" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.