מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "גל במיתר עומד" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.