מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "מטוטלת כדורים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.