מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "גלי אורך" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.