מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "תהודה במוטות" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.