מתקני "מוזיאון" גלים

צפה ברשימת הפריטים "איפוס מטרונום" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.