מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "כדורים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.