מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "מוט וכדור בנפילה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.