מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "מתנד קפיצים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.