מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "תנועה במעגל אנכי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.