מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "כדורים מתנגשים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.