מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "מטוטלת מקסוול" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.