מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "תנועת דיסקיות במישור משופע" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.