מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "עקרון המאזניים" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.