מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "מטוטלת פיזיקאלית מתמטית" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.