מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "תנועה מעגלית וסיבובית" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.