מתקני "מוזיאון " מכניקה

צפה ברשימת הפריטים "מתקן עלייה מדומה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.