נוזלים וגזים

צפה ברשימת הפריטים "פרדוקס הידרוסטטי" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.