נוזלים וגזים

צפה ברשימת הפריטים "מכבש דו בוכנתי-(מכבש הידראולי)" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.