נוזלים וגזים

צפה ברשימת הפריטים "חוק סטוקס" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.