ספקי כוח ושנאים

צפה ברשימת הפריטים "ספק מתח 10 אמפר ACDC רציף ומיוצב" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.