קרינה וחומר

צפה ברשימת הפריטים "מערכת פוטואלקטרית מלאה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.