קרינה וחומר

צפה ברשימת הפריטים "שפופרת נתרן על בסיס וספק כח" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.