תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "דו מתכת" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.