תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "דו מתכת עם מחוג" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.