תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "כדור וטבעת" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.