תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "קלורימטר מתכת" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.