תורת החום

צפה ברשימת הפריטים "הולכת חום-(הסעת חום) מד אהבה" נוסף בהצלחה לרשימת הפריטים להצעה.